Ettan Lös

Ettan lös är originalet sedan 1822. Lössnuset har en fyllig och robust tobakskaraktär med tydliga inslag av rök