Granit Vit Portion

Ett snus med kraftig tobakskaraktär. I våra vita portioner håller vi fukten inuti prillan för att ge en långvarig snusupplevelse med låg rinnighet.