Kapten Extra Stark Vit

KAPTEN EXTRA STARK VIT är ett traditionell snus med en starkare smak.