The Lab 22 Mint Xylitol

The Lab 22 Mint Xylitol Portion är ett white snus av modellen slim och är en långsmal prilla som är torr på ytan med låg fukthalt för låg rinnighet.