Tre Ankare White Portion

Tre Ankare har en fyllig tobakskaraktär med tydliga inslag av rök och trä